İnsan Haklarının Korunması

 

        İnsan haklarının korunması ulusal düzeyde devletin asli görevidir. Devlet bütün vatandaşlarının insan haklarını korumak ve insan hakları ihlallerini önlemekle yükümlüdür. Bu hakların korunması Anayasayla güvence altına alınmalı, yasalar insan haklarına uygun bir şekilde düzenlenmelidir. İnsan haklarının korunabilmesi için bazı kamu kurum ve kuruluşlarının oluşturulması, kamu görevlilerinin de bu hakları koruyacak şekilde eğitilmesi gerekmektedir.

 

        İnsan haklarının korunması ve ihlallerinin önlenmesi sadece devletin değil, herkesin görevidir. İnsan hakları ilkeleri diğer kişilere nasıl davranmamız, neleri yapıp nelerden kaçınmamız gerektiğini de dile getirir. Bu nedenle bir yandan haklarımızın neler olduğunu öğrenmeli ve bu hakların gerçekleştirilmesini talep etmeli, diğer yandan eylemlerimizle hak ihlaline yol açmamalıyız. Sadece kendi haklarımız ihlal edildiğinde değil, başkalarının hakları ihlal edildiğinde de onların haklarının korunmasını talep etmek en önemli insanlık görevimizdir.

İnsan Hakları Belgeleri

 

        İnsan hakları belgeleri insan haklarını korumayı ve ihlallerini önlemeyi amaçlayan belgelerdir. İkinci Dünya Savaşının ardından, insanlığın yüz yüze kaldığı büyük vahşetlerin yeniden yaşanmaması dünyada adaletin, sürekli barışın sağlanması amacıyla bazı ülkeler bir araya gelerek 1945 yılında Birleşmiş Milletleri (BM) kurmuşlardır. BM 10 Aralık 1948 tarihinde İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini ilan etmiştir. Bu bildirge en temel insan hakları belgesidir. Bildirgenin ardından 1966 yılında Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi ile Sivil ve Siyasal Haklar Sözleşmesi hazırlanmıştır. Önemli insan hakları sözleşmelerinden bir diğeri de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesidir. Sözleşmelerin en önemli özelliği bunları imzalayan ülkeleri yasal yükümlülük altına sokmasıdır.

T.C.Anayasasının 90. maddesinin değiştirilmesi ile birlikte Türkiye'nin imzalamış olduğu uluslararası sözleşmeler ulusal hukukun birer parçası haline gelmiştir.

İnsan haklarının korunması amacıyla Türkiye'de 2000 yılında 81 il ve 800 ilçede 'İnsan Hakları İl ve İlçe Kurulları' oluşturulmuştur. Bu kurullar 23 Kasım 2003 tarihli 25298 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle yeniden yapılandırılmış, kurullarda sivil toplumun temsili güçlendirilmiştir.

 

        

      Söz konusu kurullar insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmaktadır. Kurullar öncelikle insan hakları ihlallerinin önlenmesi için gerekli çalışmaları yapmakla, idarenin uygulamalarında vatandaşlara hoşgörü ve nezaketle yaklaşılmasını sağlamakla yükümlüdür.

 

Hak ihlaline şahsen uğradığınız ya da tanık olduğunuz her durumda Valilik veya Kaymakamlık binasında bulunan İnsan Hakları Danışma ve Başvuru Masaları aracılığı ile bu kurullara başvuruda bulunabilirsiniz

 

 

Danışma Masası:
Ali USLU
Yazı İşleri Müdürü
Bahçelievler Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı Hükümet Konağı
Bahçe Kaymakamlığı
 
KURULDAKİ GÖREVİ
ADI SOYADI
KURUMU
GÖREVİ/UNVANI
Başkan
Müfit GÜLTEKİN
Bahçe Kaymakamlığı
Kaymakam
Üye
İbrahim BAZ
Bahçe Belediye Başkanlığı
Belediye Başkanı
Üye
İbrahim AKKUŞ
 
İl Genel Meclis Üyesi
Üye
Mehmet AÇIKGÖZ
AKP İlçe Bşk.
İlçe Başkanı
Üye
Saniye Demet BAYKAL
CHP İlçe Bşk.
İlçe Temsilcisi
Üye
Zeynel Mete KADIOĞLU
MHP İlçe Bşk.
İlçe Başkanı
Üye
Tuğrul KÜÇÜKLER
Meslek Yüksek Okulu Müd.
Öğretim Üyesi
Üye
Nazif TEPE
İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Bşk.
İlçe Başkanı
Üye
Mulla Mehmet KALENDEROĞLU
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Bşk.
Başkan
Üye
Mustafa YALÇIN
TürkEğitim-Sen İlçe Bşk.
İlçe Temsilcisi
Üye
Müslüm DEMİR
Eğitim Bir-Sen İlçe Bşk.
İlçe Temsilcisi
Üye
Hamit Fendoğlu TÜRKMEN
Osmaniye Barosu
Avukat
Üye
Ertuğrul DOĞAN
Bahçenin Sesi Gazetesi
Gazete Sahibi
Üye
Hasan DUMAN
Bahçelievler Mahallesi
Muhtar
Üye
Mehmet YILDIRIM
Atatürk İlkokulu Aile Birliği Bşk.
Başkan
Üye
Cengiz GÖL
Bahçe Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Bşk.
İlçe Başkanı